Bartın logo image

*** YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların temel amacı, çocukların potansiyel yeteneklerini keşfetme ve tanımaktır. Atölye çalışmaları, ilgili alanda uzmanlaşmış eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Uygulama Birimi’mizde uygulamaya konulan “Atölye Çalışmaları” şunlardır:

 Yabancı dil atölyesi 


Alanında uzman branş öğretmenlerimiz tarafından, bütün yaş gruplarına uygulanan bir atölyedir. Atölyenin amacı çocukların günlük konuşma dilini, kendilerini ifade etmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. bütün yaş gruplarının katıldığı yabancı dil atölyemizin saatleri ve uygulamalarını eğitim koordinatörümüzden öğrenebilirsiniz.


 Müzik atölyesi  

Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritm ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


 Yaratıcı Drama Atölyesi  

Drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır. Tüm yaş gruplarında haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


 Akıl ve zeka oyunları atölyesi 

Oyunlar ve yaratıcı drama ile satrançla tanışma çalışmaları uygulanır. Bu uygulamalarda çocukların taşları ve satranç tahtasını tanımaları, taşların hareketlerini öğrenmeleri ve oyun kurmaya yönelik stratejik düşünme, plan yapma becerilerinin kazanılması amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


 Sanat Atölyesi  

Çocuğun, genel eğitimi çerçevesinde duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


 Bedensel Gelişim Atölyesi (Jimnastik- eşli danslar- bale) 

Problem durumlarına farklı bakış açıları geliştirerek çözümler üretmek, nesneleri farklı ve alışılmadık biçimde kullanabilmek ve özgün ürünler üretebilmek amaçlanır. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


 Fen ve Doğa Atölyesi 

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma,neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.


-Tüm program uygulamaları aktif öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, oyunla öğrenme yaklaşımları esas alınarak yapılmaktadır.


-Yaş grupları için sınıfta uygulanan programa paralel kullanmak üzere eğitim materyali olarak kitap ve eğitim setleri belirlenerek kullanılır.

-Eğitim yılı içerisinde kullanılacak kırtasiye ve sanat etkinlikleri için gerekli materyaller listelenir.


 Minik Tema 

2010 yılından bu yana uygulanan bir yıl süreli okul öncesi çevre eğitimi programıdır. Program dört yaşını dolduran çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi, doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı ve fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Programı gönüllü uygulayacak öğretmenler için ise doğa ile ilgili 42 adet etkinlikten oluşan bir öğretmen rehberi sunar ve bu etkinlikleri gözlem kutusu ve posterlerle destekler.


 Robotik Kodlama  

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma
Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme
Problem çözme yeteneğini geliştirme

  Kayıt Formu